LIFE-Bison

Project name:
Urgent actions for the recovery of European Bison populations in Romania

Coordinating beneficiary:

Rewilding Europe

Partner:

WWF

Acronym: LIFE RE-Bison

Reference code:
LIFE14 NAT/NL/000987

Duration: 5 years.
Start date 01.01.2016.
End date 30.03.2021

Total budget: 1,816,991 euros
EU contribution: 1,362,735 euros

Life Natura2000

This Project is co-funded by the LIFE Programme of the European Union.


Obiective specifice

Off to freedom in the Southern Carpathians. First year of bison transports, 2014.
Costas Dumitrescu

 

Obiectivele noastre specifice sunt:

  • Formarea unei populații de zimbri liberi viabile din punct de vedere demografic și genetic, prin reintroducerea a 100 de indivizi în situl Natura 2000 Munții Țarcu și Munții Poiana Ruscă din sud-vestul României, unde se găsește una dintre cele mai întinse zone de sălbăticie rămase în Europa
  • Reprezentanți ai comunității locale sunt implicați activ în operațiunile de reintroducere a zimbrilor și în prezervarea patrimoniului natural, și se mândresc cu inițiativa de refacere a populației de zimbri din zonă
  • Comunitatea locală beneficiază de pe urma acestei inițiative prin noi oportunități de turism care pot sprijini economia locală și reduce presiunile pe resursele naturale
  • Prevenirea și reducerea conflictelor om-animale sălbatice ce pot apărea de pe urma reintroducerii zimbrului în sălbăticie
  • Familiarizarea publicului cu această specie și creșterea interesului față de această inițiativă, precum și promovarea regiunii din sud-vestul țării ca destinație recunoscută și căutată pentru descoperirea și înțelegerea sălbăticiei și a zimbrului
  • Crearea condițiilor și a unor programe de monitorizare/cercetare și educație pentru ca zona din jurul localității Armeniș să devină un laborator viu destinat conservării speciilor rare și un centru pentru studierea ecologiei și dezvoltării durabile ca domenii principale de interes pentru generația tânără și tineri profesioniști