LIFE-Bison

Project name:
Urgent actions for the recovery of European Bison populations in Romania

Coordinating beneficiary:

Rewilding Europe

Partner:

WWF

Acronym: LIFE RE-Bison

Reference code:
LIFE14 NAT/NL/000987

Duration: 5 years.
Start date 01.01.2016.
End date 30.03.2021

Total budget: 1,816,991 euros
EU contribution: 1,362,735 euros

Life Natura2000

This Project is co-funded by the LIFE Programme of the European Union.


Informații generale

European bison.

European bison.
Stefano Unterthiner / Wild Wonders of Europe

Bison bonasus, cel mai mare mamifer terestru din Europa, este o specie-cheie pentru menținerea zonelor de sălbăticie și a peisajului mozaicat. Obiceiul zimbrului de a căuta neîntrerupt hrana ajută la menținerea sau la crearea peisajelor mozaic în care se găsesc suprafețe împădurite alături de pajiști și pășuni. Aceste peisaje sunt extrem de valoroase din punct de vedere ecologic, cu diversitatea și abundența tipică de specii și reziliența lor în fața provocărilor climatice.

Mai mult decât atât, zimbrul este o specie care odată reintrodusă, iar habitatul ei ocrotit activ de-a lungul întregului lanț carpatic, va ajuta la menținerea coridoarelor ecologice la o scară regională, națională sau chiar transfrontalieră, susținând astfel deplasarea speciilor, fie că e vorba de zimbrul însuși sau de alte carnivore mari cum ar fi ursul, lupul sau râsul. Zimbrul are nevoie de condiții ecologice dintre cele mai bune pe suprafețe mari, cu intervenții umane subtile sau ideal inexistente, lucru care asigură prosperitatea și altor specii de faună sălbatică.

Reintroducerea zimbrului în situl Natura 2000 Munții Țarcu și în Munții Poiana Ruscă este în acord cu recomandările IUCN (Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii) prezentate în analiza Status Survey și în Planul de Acțiuni pentru Conservarea Zimbrului European. Această nevoie a reieșit și din atelierul de lucru organizat în 2004 de Fundația pentru Erbivore Mari despre Conservarea zimbrului în Carpați. De asemenea, este în acord cu reglementările europene vizând rețeaua Natura 2000 pentru recunoașterea zimbrului ca specie prioritară în siturile Natura 2000.

Zimbrul este o specie pe cale de dispariție și are statut de protecție la nivel european.