LIFE-Bison

Project name:
Urgent actions for the recovery of European Bison populations in Romania

Coordinating beneficiary:

Rewilding Europe

Partner:

WWF

Acronym: LIFE RE-Bison

Reference code:
LIFE14 NAT/NL/000987

Duration: 5 years.
Start date 01.01.2016.
End date 30.03.2021

Total budget: 1,816,991 euros
EU contribution: 1,362,735 euros

Life Natura2000

This Project is co-funded by the LIFE Programme of the European Union.


Zona de acțiune

Alpine grasslands in the Țarcu Mountains Natura 2000 site, Southern Carpathians, Romania

Alpine grasslands in the Țarcu Mountains Natura 2000 site, Southern Carpathians, Romania

Carpații reprezintă cel mai mare lanț muntos din Europa, întinzându-se sub forma unui arc peste Cehia, Slovacia, Polonia, Ucraina și România. Altitudinile variază între 100m și 2.655m, iar climatul este rece și umed într-o măsură moderată. Pădurile acoperă circa 50% din regiune și circa 90% de la 1.000 până la 1.500 m (Koxak et al., 2008). Regiunea are o importanță critică pentru conservarea biodiversității în Europa, găzduind zone întinse de păduri seculare și virgine, specii native și unice, cele mai mari populații de urs brun și lup (UNEP, 2007), precum și unele dintre cele mai mari populații sălbatice de zimbru (Perzanowski and Koxak, 2000).

Puține alte locuri din Europa unde natura se găsește în forma ei sălbatică au mai rămas neatinse. Intervențiile umane au început să aibă un efect negativ sever asupra mediului natural de care, de fapt, depindem. Zonele de sălbăticie au un rol indispensabil în sănătatea ecosistemelor. Odată cu creșterea îngrijorării publice față de viitorul nesigur al resurselor naturale și impactul schimbărilor climatice, sistemul de valori a început să se schimbe înspre re-înnodarea sau re-crearea relațiilor cu natura, iar aprecierea rolului pe care natura sălbatică îl are în menținerea echilibrului ecologic este de asemenea din ce în ce mai puternică.

Zonele de reintroducere din această inițiativă sunt Munții Țarcu (jud. Caraș-Severin) și Munții Poiana Ruscă din Coridorul Rusca Montană-Țarcu-Retezat (jud. Hunedoara), ambele desemnate ca situri Natura 2000 (Situri de Importanță Comunitară) și parte, astfel, din rețeaua europeană de arii naturale protejate Natura 2000.

Situl Munții Țarcu are o suprafață de aproape 59.000 ha și concentrează un complex de ecosisteme preponderent naturale (81%), cu o diversitate naturală remarcabilă şi cu o abundenţă de specii de 25-78 ori mai mare faţă de media la nivel naţional. Din fondul forestier, peste 10.016 ha sunt păduri virgine şi cvasivirgine – 29% din aria împădurită și 1/6 din aria întregului masiv. Situl adăpostește specii protejate de mamifere (lupul, râsul, ursul, capra neagră), păsări (buha, acvila de munte, pupăza sau cocoșul de munte), amfibieni (buhaiul cu burta galbenă, salamandra), plante (arnica montană, iarba-gâtului), pești (zglăvoaca, mreana vânătă).

Situl Rusca Montană-Țarcu-Retezat are o suprafață de aproape 25.000 ha și include în principal zone împădurite compacte, dar și pajiști sau zone în tranziție. Face parte din reţeaua de situri care conectează Munţii Apuseni de Carpaţii Meridionali. Importanţa sa ecologică este dată de faptul că protejează habitate favorabile pentru toate cele trei specii de carnivore mari (ursul, lupul și râsul) şi include zona Poarta de Fier a Transilvaniei – singurul sector permeabil al DN 68 Haţeg – Caransebeş care, în rest, acţionează ca o barieră ecologică majoră între cele două zone mari menţionate. Pe lângă speciile de carnivore mari, aici pot fi întâlnite şi carnivore mici (vulpe, jder şi, în mai mică măsură, vidră), populaţii stabile de erbivore mari (cerb carpatin, căprior), mistreţi, iepuri, bursuci, și altele.